15 marca 2020 Internet dla firm

Rovio Entertainment

Rovio Entertainment z siedzibą w Espoo w Finlandii to firma działająca w branży mediów rozrywkowych, najbardziej znana jako twórca Angry Birds – gry mobilnej, która podbiła świat, osiągając wynik ponad miliarda pobrań. Zespół Rovio rozrósł się do liczby 700 pracowników w biurach na całym świecie, a firma rozszerzyła swoją działalność poprzez przejęcia innych przedsiębiorstw, nawiązane partnerstwa oraz inwestycje w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Niemniej zespół IT Rovio składa się z zaledwie pięciu osób, które odpowiedzialne są za zarządzanie siecią i zapewnienie ciągłego wsparcia dla coraz większego personelu firmy.

„Firma tworzy mobilne produkty rozrywkowe, a wszystkie urządzenia, w tym urządzenia pracowników, są na co dzień w dużym stopniu zależne od wydajności sieci bezprzewodowej” – wyjaśnia Kalle Alppi, dyrektor IT Rovio Entertainment. Przy tak dużym uzależnieniu od Wi-Fi, posiadanie niezawodnej i solidnej sieci ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy. Poprzednia sieć została jednak zmontowana z systemów różnych dostawców sieci bezprzewodowych, z których każdy miał swój własny styl zarządzania i charakteryzował się niedostateczną przejrzystością. „Brakowało nam całościowych statystyk dotyczących kontroli i wydajności” – wyjaśniła Alppi. Konieczne okazało się dokonanie przeglądu sposobu obsługi sieci Rovio. Rozwiązanie oparte na chmurze zapewniłoby zespołowi IT zwiększoną elastyczność w obsłudze rozproszonej sieci, działającej w różnych lokalizacjach na całym świecie – bez konieczności fizycznej obecności na miejscu w celu diagnozowania problemów lub wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych.

Wcześniej punkty dostępowe Meraki 802.11n zostały wdrożone w biurach w Los Angeles, dzięki czemu firma znała już te urządzenia; ponadto zainteresowała ją wydajność 802.11ac. Alppi wdrożył modele 802.11n i 802.11ac w środowisku testowym, aby ocenić ich zasięg i wrażenia użytkowników. Dzięki 3-krotnie wyższym prędkościom sieci bezprzewodowej uzyskanym z wykorzystaniem ulepszonej modulacji, podwójnej przepustowości kanału, a także urządzeń radiowych dedykowanych klientom 2,4 Ghz i 5 GHz oraz dwuzakresowemu radio bezpieczeństwa, punkty dostępu Meraki MR34 802.11ac okazały się dla Rovio oczywistym wyborem. „Wybraliśmy Meraki, ponieważ jest to obiecująca technologia” – powiedział Alppi. „Przeprowadzone przez nas testy POC wykazały, że produkt jest doskonale dopasowany do naszych potrzeb”.

Dzięki Meraki mamy jednolity widok wszystkich naszych sieci bezprzewodowych, zwiększone bezpieczeństwo, wydajność oraz narzędzia analityczne wspierające naszą działalność. – Kalle Alppi, dyrektor IT

Alppi i jego zespół wdrożyli bezprzewodowe rozwiązanie sieciowe Meraki w 4 krajach na powierzchni odpowiadającej 17 kondygnacjom biurowym. Z pomocą elektryka i swojego partnera technologicznego firma wybrała optymalne lokalizacje dla każdego urządzenia, biorąc pod uwagę kilka czynników, takich jak układ budynku, obszary o wysokim zagęszczeniu osób i rodzaj użytkowania. Skonfigurowanie i zainstalowanie urządzeń w głównej siedzibie zajęło zespołowi dwa dni; w każdej z pozostałych lokalizacji wystarczył jeden dzień. „Fizyczna instalacja była szybka i prosta” – wyjaśnia Alppi. „Urządzenia są instalowane do głównych przełączników na danej kondygnacji, przy czym kilka sieci VLAN konfigurowane jest poprzez pojedyncze połączenie 1 GB”.

Zaletą rozwiązania opartego na chmurze jest to, że w dowolnym momencie fizycznego wdrażania urządzeń na miejscu zespół mógł skonfigurować ustawienia sieciowe w panelu nawigacyjnym Meraki. Aby zoptymalizować wydajność sieci i stworzyć bezpieczne środowisko, ruch sieciowy gości przepływa przez wyizolowaną sieć VLAN na segmentowym identyfikatorze SSID, podczas gdy ruch firmowy został podzielony na identyfikatory SSID w zależności od typu użytkownika i urządzenia. Istnieją na przykład oddzielne identyfikatory SSID dla urządzeń korzystających z częstotliwości 5 GHz, użytkowników z określonymi wymaganiami uwierzytelniania, a także urządzeń korporacyjnych wymagających szczególnych konfiguracji.

Każdy z identyfikatorów SSID można dodatkowo dostosować za pomocą limitów przepustowości dla danego klienta, reguł zapory sieciowej warstwy 3, zapory aplikacji warstwy 7, ustawień kształtowania ruchu, a także różnych innych ustawień optymalizacyjnych. Szczegółowe ustawienia umożliwiają zespołowi Rovio ograniczanie mniej istotnych aplikacji i nadawanie priorytetu tym aplikacjom, które są kluczowe dla funkcjonowania firmy. Monitorując statystyki sieciowe i użycie urządzeń, zespół był w stanie dopracować konfiguracje w ciągu kilku tygodni od wdrożenia, zapewniając optymalną wydajność i zadowolenie użytkowników. „Dzięki Meraki mamy jednolity widok wszystkich naszych sieci bezprzewodowych, zwiększone bezpieczeństwo, wydajność oraz narzędzia analityczne wspierające naszą działalność” – wyjaśnia Alppi.

Firma Rovio korzysta również z Systems Manager, platformy zarządzania urządzeniami mobilnymi Meraki, na laptopach Windows i Mac OS X. Systems Manager pozwala zespołowi IT rejestrować wydane urządzenia, zdalnie udostępniać aplikacje, ustawiać ograniczenia dla poszczególnych urządzeń oraz egzekwować zasady bezpieczeństwa – wszystko z tego samego panelu nawigacyjnego, wykorzystywanego do zarządzania siecią bezprzewodową. „Wcześniej brakowało nam tej funkcji” – skomentował Alppi. „Daje nam ona wiele możliwości kontroli i raportowania, co pomaga w poprawie bezpieczeństwa i lepszej obsłudze naszych jednostek biznesowych”.

Posiadanie rozwiązania opartego na chmurze było ważne przy początkowej konfiguracji urządzeń sieciowych i nadal stanowi integralny składnik jakości zarządzania. Ponieważ wszystkie lokalizacje są widoczne w zunifikowanym panelu nawigacyjnym, Alppi i jego zespół są w stanie zdalnie zadbać o to, aby każda z nich miała odpowiednie ustawienia. Jednocześnie mają oni dokładny wgląd w sposób, w jaki przepustowość jest wykorzystywana przez daną aplikację, użytkownika lub typ urządzenia, co z kolei pozwala na wprowadzanie niezbędnych zmian za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką. Ponieważ sieć działa w środowisku produkcyjnym, skonfigurowano także automatyczne alerty wysyłane w przypadku zagrożenia sieci bezprzewodowej lub problemu z urządzeniem. Dzięki takiej widoczności i kontroli zespół może spać spokojnie, a w poszczególnych lokalizacjach, które nie wymagają obecności zespołu IT na miejscu, możliwe jest zaoszczędzenie na kosztach administracji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma Rovio dynamicznie się rozwijała; dzięki rozwiązaniu Meraki może ona zwiększyć przepustowość sieci lub dodać do niej nowe lokalizacje w ciągu kilku minut. Wszystkie nowe urządzenia dodawane do sieci zostają w sposób spójny zintegrowane, co zapewnia skalowalność omawianego rozwiązania. Firma interesuje się także Urządzeniami Zabezpieczającymi Meraki – zunifikowanymi narzędziami do zarządzania zagrożeniami, które zapewniłyby jeszcze większe bezpieczeństwo i mogłyby być zintegrowane z tym samym jednolitym systemem zarządzania, którym Rovio cieszy się już dzisiaj. „Sieć bezprzewodowa działa płynnie, a przejrzystość naszej obsługi mobilnej jest lepsza. Uwielbiamy tę usługę” – powiedział Alppi. „To doskonale dopasowane rozwiązanie dla oddziałów firmy”.

Dowiedz się więcej o zastosowaniach w przedsiębiorstwach – Hub Australia

Udostępnij: